ModeMuseum Provincie Antwerpen

Soft? Tactiele Dialogen

Meer info

Van
Maurice Verbaet Center

Nieuwste verhaal

  • MoMu & Mvslim: Modest Fashion Forum

    ModeMuseum & Mvslim lanceren het eerste Modest Fashion Forum in Antwerpen. Tijdens deze conferentie zullen acht gastsprekers inzichten bieden in de wereld van modest fashion binnen een Europese context. Meer info.

The MoMu newsletter