Van

Selectie I: Backstage / Achter de Schermen

Affichebeeld voor de tentoonstelling Selectie I: Backstage. 100 foto's van collectie-items, het museumgebouw en figuren vormen samen de eerste affiche van het Modemuseum.

Op 21 september 2002 gaat het MoMu van start met de eerste tentoonstelling. Zoals de titel aangeeft, focust deze tentoonstelling op een eerste selectie uit de collectie, waarbij het de bedoeling is dat een verdere reeks selecties - al dan niet gelieerd aan een specifiek thema - in de toekomst zal volgen.

Praktische informatie

 • Locatie

  MoMu - ModeMuseum Antwerpen

Omschrijving van de tentoonstelling

De openingstentoonstelling draagt de titel Selectie I: Backstage / Achter de schermen en focust op een eerste selectie uit de collectie van het museum. Hiermee wordt een aanzet gegeven van wat we het publiek in de toekomst willen aanbieden in MoMu. Zo zal het duidelijk worden dat we op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor het opstellen van kledij, waarbij we niet enkel aandacht willen geven aan het visuele, maar ook aan het tactiele aspect. De toeschouwer kan zich dus, met andere woorden, verwachten aan een blik achter de schermen van het museum, de collectie en het toekomstige tentoonstellingsbeleid.

Meer achtergrond

TENTOONSTELLING

 • Scenografie Backstage
  1/6
  MoMu Modemuseum Antwerpen, foto Koen de Waal
 • Scenografie Backstage
  2/6
  MoMu Modemuseum Antwerpen, foto Koen de Waal
 • 3/6
 • Scenografie Backstage
  4/6
  MoMu Modemuseum Antwerpen, foto Koen de Waal
 • 5/6
 • Scenografie Backstage
  6/6
  MoMu Modemuseum Antwerpen, foto Koen de Waal

Voor "Selectie 1" wordt vertrokken van het gegeven "depot", de schatkamer van elk museum. Er wordt bewust voor gekozen om de collectie niet als een historisch lineair narratief te presenteren, maar om veeleer thematisch te werk te gaan. Historische stukken worden geconfronteerd met hedendaagse stukken, waarbij het niet altijd even duidelijk zal zijn welke stukken historisch en welke hedendaags zijn.

Op deze manier willen we het historische luik van haar "stoffige" karakter ontdoen en de toeschouwer zelf de vaak revolutionaire aspecten laten ontdekken. Omgekeerd willen we in deze confrontaties ook een historische context voor de hedendaagse stukken scheppen.

Collectie Modemuseum Antwerpen, foto Bob Verhelst

Wat is het verhaal, de inspiratie achter deze stukken? Aan welke grote ontwerpers uit de geschiedenis of aan welke andere culturen wordt er gerefereerd? Hierbij willen we zo min mogelijk belerend te werk gaan. Met een minimum aan tekstuele informatie en een grote visuele input, willen we een maximum aan emotie, verbazing en nieuwsgierigheid bij de bezoeker realiseren.

Het museum is een plaats van contemplatie, van bezinning, studie en rust. Kijken is er belangrijker dan luisteren, lezen of praten. Dat zal niet anders zijn voor het ModeMuseum. Want door te kijken naar kleding en textiel wordt een verhaal verteld over culturele identiteit, tijd en herkomst, over menselijke gedragingen en gewoonten, over tijdgeest. Kijken moet leiden tot studie en dialoog.

Linda Loppa, ex-directeur MoMu

SCENOGRAFIE

Scenografieschetsen Bob Verhelst
ModeMuseum Antwerpen, ontwerp Bob Verhelst

De scenografie is van de hand van Bob Verhelst, en wordt gekenmerkt door een  visueel sterk parcours waarbij een grote vrijheid wordt overgelaten aan de toeschouwer. De stukken worden, indien mogelijk, niet achter glazen kasten opgesteld om zo de fysieke aanwezigheid van de stukken te vergroten  en de psychologische afstand met de toeschouwer te verkleinen.

PUBLICATIE

De catalogus Backstage is een rijk geïllustreerd boek waarin de opzet van het museum wordt uiteengezet.

 • publicatie Het ModeMuseum = The Fashion Museum : backstage
  1/7
  Collectie MoMu Modemuseum Antwerpen
 • 2/7
 • 3/7
 • publicatie Het ModeMuseum = The Fashion Museum : backstage
  4/7
  Collectie MoMu Modemuseum Antwerpen
 • publicatie Het ModeMuseum = The Fashion Museum : backstage
  5/7
  Collectie MoMu Modemuseum Antwerpen
 • publicatie Het ModeMuseum = The Fashion Museum : backstage
  6/7
  Collectie MoMu Modemuseum Antwerpen
 • publicatie Het ModeMuseum = The Fashion Museum : backstage
  7/7
  Collectie MoMu Modemuseum Antwerpen

Deze publicatie tekent de eerste krijtlijnen van het museum en onze visie op mode.

Kaat Debo, curator

Titel | Het ModeMuseum = The Fashion Museum: backstage
Auteurs | Kaat Debo, Linda Loppa, Frieda Sorber, Hussein Chalayan ea
Vormgeving | Paul Boudens
Uitgave | Gent: Ludion, 2002
ISBN | 9055444235

Tentoonstelling onder leiding van
Curator: Bob Verhelst | Scenografie: Bob Verhelst