Van

Selectie I: Achter de Schermen

Affichebeeld voor de tentoonstelling Selectie I: Backstage. 100 foto's van collectie-items, het museumgebouw en figuren vormen samen de eerste affiche van het Modemuseum.

Op 21 september 2002 gaat het MoMu van start met de eerste tentoonstelling. Zoals de titel aangeeft, focust deze tentoonstelling op een eerste selectie uit de collectie, waarbij het de bedoeling is dat een verdere reeks selecties - al dan niet gelieerd aan een specifiek thema - in de toekomst zal volgen.

Praktische informatie

  • Locatie

    MoMu - ModeMuseum Antwerpen

Omschrijving van de tentoonstelling

"Selectie 1" wordt opgevat als een staalkaart van de MoMu collectie, waarbij de verschillende deelcollecties gepresenteerd worden in een hedendaagse vormgeving.

De scenografie is van de hand van Bob Verhelst, die reeds in 1999 samen met Linda Loppa de locatie-tentoonstelling "Geometrie" (zeven locaties te Antwerpen) verwezenlijkte. In de loop van 1999, 2000 en 2001 realiseerde hij verschillende tentoonstellingsprojecten voor o.a. het Museé de la Mode et du Textile en het Musée des Arts Décoratifs (UCAD) te Parijs, het Musée de la Mode te Marseille, het Musée des Beaux Arts et de la Dentelle te Calais en recentelijk het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.

De scenografie van Verhelst wordt gekenmerkt door een visueel sterk parcours waarbij een grote vrijheid wordt overgelaten aan de toeschouwer. De stukken worden, indien mogelijk, niet achter glazen kasten opgesteld om zo de fysieke aanwezigheid van de stukken te vergroten en de psychologische afstand met de toeschouwer te verkleinen.

Voor "Selectie 1" vertrekt Verhelst van het gegeven "depot", de schatkamer van elk museum. Er wordt bewust voor gekozen om de collectie niet als een historisch lineair narratief te presenteren, maar om veeleer thematisch te werk te gaan. Historische stukken worden geconfronteerd met hedendaagse stukken, waarbij het niet altijd even duidelijk zal zijn welke stukken historisch en welke hedendaags zijn.

Op deze manier willen we het historische luik van haar "stoffige" karakter ontdoen en de toeschouwer zelf de vaak revolutionaire aspecten laten ontdekken. Omgekeerd willen we in deze confrontaties ook een historische context voor de hedendaagse stukken scheppen.

Wat is het verhaal, de inspiratie achter deze stukken? Aan welke grote ontwerpers uit de geschiedenis of aan welke andere culturen wordt er gerefereerd? Hierbij willen we zo min mogelijk belerend te werk gaan. Met een minimum aan tekstuele informatie en een grote visuele input, willen we een maximum aan emotie, verbazing en nieuwsgierigheid bij de bezoeker realiseren.

Tenslotte willen we in "Selectie 1" al een eerste aanzet geven van wat we het publiek in de toekomst willen aanbieden in MoMu. Zo zal het duidelijk worden dat we op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor het opstellen van kledij, waarbij we niet enkel aandacht willen geven aan het visuele, maar ook aan het tactiele aspect. De toeschouwer kan zich dus, met andere verwoorden, verwachten aan een blik achter de schermen van het museum, de collectie en het toekomstige tentoonstellingsbeleid.

Tentoonstelling onder leiding van
Curator: Bob Verhelst | Scenografie: Bob Verhelst