Vacatures

Technisch assistent voor het autonome Provinciebedrijf Modemuseum

 

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij interne en externe personeelsmobiliteit voor de functie van technisch assistent voor het autonome Provinciebedrijf Modemuseum. Wij bieden een voltijds contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De interne statutaire laureaat behoudt evenwel zijn/haar statutair dienstverband.


We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures.

 

 

Wie zijn wij?

Het Modemuseum profileert zich als een dynamisch, innovatief, toegankelijk en duurzaam expertisecentrum over mode, met een internationale reputatie, en dit zowel voor een breed als gespecialiseerd publiek.

 

Wat zal je als technisch assistent doen?

Het takenpakket bestaat onder andere uit:

Technisch ondersteunend

 

Ø  Assistent productie tijdens ombouwperiodes tentoonstellingen

-         Mee opvolgen van de werken

-         Uitvoeren van kleine werken (schilderen, afwerking,  installatie objecten,…)

-         Boodschappen

 

Ø  Algemeen ondersteunend

-         Assistentie bij op en afbouw evenementen (installatie materiaal, meubilair, multimedia)

-         Technische ondersteuning evenementen (elektriciteit, netwerk  en wateraansluitingen)

-         Assistentie/ uitvoeren van kleine verhuisbewegingen, kantoorinrichting (meubilair, grote leveringen)

-         Opvolgen en herstellen van kleine defecten (vervangen lampen, bestelling materiaal, kleine schilderwerken)

-         Assistentie bij transport collectiestukken (Frankrijk, Nederland, V.K.)

-         Verantwoordelijke drankautomaat (bestellingen, aanvullen)

 

 

Ø  Aanspreekpunt gebouw samen met productieverantwoordelijke

-  Contactpersoon Vespa, signaleren en opvolgen van defecten die verbonden zijn aan eigenaarsonderhoud (poorten, deuren,…)

-   Contactpersoon Dienst Infrastructuur mbt oplossen,  signaleren en opvolgen van  defecten die uitgevoerd moeten worden door externe diensten (huurdersonderhoud)

 

 

Administratieve taken

 

Ø  Verantwoordelijke ISO14001 (milieumanagement)

Ø  Opvolgen raamcontract SITA (afvalverwerking, recyclage, voorbereiden periodieke ophalingen)

Ø  Verantwoordelijke badgesysteem i.s.m. veiligheidsverantwoordelijke

Ø  Preventie en bescherming,  opvolgen lopende dossiers, rondgangen, geven van briefings aan intern personeel

Ø  Opvolgen administratie wagenpool (technische keuring, nazicht, verzekering,…)

 

Je werkt in een uurrooster met glijtijden. De werkuren zijn vooral in dagdienst, op weekdagen.

 

Wie ben jij?

 

Als technisch assistent beschik je over onderstaande competenties, ervaring en kennis:

 

Ø  je werkt klantgericht, je reageert vriendelijk, adequaat en correct op hun vragen

Ø  je werkt nauwgezet en levert kwaliteit

Ø  je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen

Ø  je staat open voor (nieuwe) voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen

Ø  je draagt zorg voor materialen en gaat ordelijk te werk

Ø  je houdt de werkplaats netjes en opgeruimd

Ø  je plant eigen taken en opdrachten en verandert de eigen planning, wanneer de situatie verandert

Ø  je hebt technische kennis of bent bereidt deze te werven van:

 

o    gebruik ladder, hoogtewerker, …

o    klimaat en verwarmingssystemen

o    Verhuis en hef en tiltechnieken

o    elektriciteit (BA4)

o    schildertechnieken

 

Ø  je bent bereid om op zeer regelmatige basis en soms last-minute avond- en weekendwerk te doen

Ø  je hebt notitie van de meest courante office-pakketten

Ø  je bent in het bezit van rijbewijs B of bereid dit te behalen

 

 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 

Voorwaarden interne mobiliteit

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang D enkel medewerkers met salariëring D1-D2-D3 zich kandidaat kunnen stellen.

Voorwaarden :

- Statutair of contractueel aangesteld zijn vanuit een vergelijkende selectieprocedure

- Een minimale graadanciënniteit van één jaar hebben

- Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie.

 

Diploma- en ervaringsvereisten

Er zijn geen diplomavereisten.

Ervaring in een vergelijkbare functie sterkt tot aanbeveling.

 

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs B of zijn bereid dit te behalen.

 

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal D1:  het bruto maandsalaris ligt tussen € 1.818,33 en € 2.501,92

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal D2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.050,75 en € 2.679,65

Na 18 jaar gecumuleerde anciënniteit ga je over naar salarisschaal D3: het bruto maandsalaris ligt tussen  € 2.577,11 en €  2.830,04

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

 

Extralegale voordelen

·         gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten

·         maaltijdcheques van 7 EUR

·         gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.

·         Fietsvergoeding

·         35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden)

·         extra legaal pensioen voor contractuele functies

·         diverse opleidingsmogelijkheden

·         personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten

·         glijdende werkuren

 

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Na onderzoek van de ingezonden cv’s  zullen de 10 geslaagde en hoogste scorende kandidaten op de preselectievragenlijst uitgenodigd worden voor een competentiegericht interview.

Er zal een competentiegericht interview plaatsvinden op vrijdag 10 maart 2017 in het Modemuseum, Nationalestraat 28 te 2000 Antwerpen.

Je ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met het juiste uur.

 

Competentiegericht interview:

Het interview met betrekking tot het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, de motivatie en de affiniteit met het werkterrein.

 

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt tot uiterlijk 21 februari 2017 solliciteren via www.jobpunt.be/vacatures.

Laad tijdens je sollicitatie de volgende documenten op:

1.    de verplicht in te vullen vragenlijst. Deze vragenlijst vind je ook op www.jobpunt.be. Dit is een onderdeel van de selectie dus het is belangrijk dat je deze zorgvuldig invult.

2.    je CV

 

Indien je voor de eerste keer via www.jobpunt.be solliciteert, dien je eerst een kandidatenprofiel aan te maken.

De uitgebreide functiebeschrijvingen alsook meer informatie over de selectieprocedure kan je vinden op www.jobpunt.be.

Voor meer informatie over de jobinhoud kan je terecht bij de heer Robby Timmermans,  

Productie verantwoordelijke MoMu (03 470 27 84 ) of mail ; robby.timmermans@momu.be)